Đề án 06 thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia

Công an nhân dân là lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện thành công những nhiệm vụ Đề án 06, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số quốc gia…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu tham quan các thiết bị, dịch vụ công tiêu biểu trong chuyển đổi số của ngành công an.

Ngày 10/10/2023, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ hai năm 2023 đến Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

NHIỀU TIỆN ÍCH CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Năm 2023, Bộ Công an đã triển khai mở rộng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng máy tính diện rộng ngành công an, đầu tư nâng cấp, thiết kế, triển khai hệ thống mạng theo công nghệ MPLS (Multiprotocol Label Switching – chuyển mạch nhãn đa giao thức cho phép chuyển tiếp dữ liệu giúp tăng tốc và quản lý luồng lưu lượng mạng) thay thế công nghệ cũ đang sử dụng; phối hợp với Tập đoàn VNPT nâng cấp dung lượng kênh truyền số liệu phục vụ công an các địa phương. Đồng thời, triển khai kết nối phần mềm bảo mật từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về Dân cư tới 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 705 đơn vị cấp quận, huyện, 10.611 đơn vị cấp xã, phường. 

“Để việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công an nhân dân đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung chuyển đổi số vào nghị quyết, trở thành kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên ở đơn vị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong lực lượng công an nhân dân, nhất là việc sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 13 tới đây.”

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Triển khai xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, hợp tác, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được triển khai hiệu quả, thực chất và có chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, qua 1 năm thực hiện chuyển đổi số trong công an nhân dân, lực lượng công an đã cung cấp nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; công khai, minh bạch góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng vặt. Qua đó, xây dựng, tạo lập và khai thác dữ liệu đã tạo hiệu quả tốt. Cơ sở dữ liệu về dân cư được bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và ngày càng được làm “giàu” phục vụ quản lý dân cư, tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu phòng chống tội phạm; Hoạch định chính sách của Chính phủ; Chăm sóc sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt… khẳng định vai trò tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số.

Để việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công an nhân dân đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung chuyển đổi số vào nghị quyết, trở thành kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên ở đơn vị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong lực lượng công an nhân dân, nhất là việc sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 13 tới đây.

100% DỮ LIỆU DÂN CƯ “ĐÚNG, ĐỦ, SẠCH, SỐNG” 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, nhấn mạnh năm 2023 được Chính phủ xác định là năm tạo lập và khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đây cũng là năm lực lượng công an nhân dân tiếp tục có những nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Bộ Công an từng bước hoàn thiện pháp luật, xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an nhằm phục vụ hiệu quả người dân, xã hội, phòng chống tham nhũng vặt, phòng chống hiệu quả tội phạm, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự xã hội, tạo văn minh xã hội.

“Bên cạnh những tồn tại trong thực hiện chuyển đổi số ngành công an, mục tiêu trong thời gian tới tiếp tục khẳng định vai trò của công an nhân dân là lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia. Công an 4 cấp luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao trong triển khai Đề án 06, chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số quốc gia”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Duy khẳng định.

Theo báo cáo kết quả chuyển đổi số trong ngành công an, về xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội Khoá XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 24/6/2023; Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Về thực hiện dịch vụ công, Bộ Công an đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chính thức triển khai 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng” từ ngày 10/7/2023.

Đối với nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội, Bộ Công an đã cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu cho ngân hàng (CIC) tổng số 42 triệu dữ liệu; Cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu cho 03 nhà mạng viễn thông (VinaPhone, Viettel, MobiFone) với 120 triệu yêu cầu xác thực theo hình thức trực tuyến; Hơn 12.500 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh sử dụng Căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế (đạt 98.2%).

Thời gian qua, Bộ Công an đã cấp trên 83,76 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip cho công dân; thu nhận trên 61,3 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 39,3 triệu tài khoản; Phối hợp Bộ Tài chính kết nối, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng thuế điện tử.

Về số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung, Bộ Công an đã kết nối với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương; Tiếp nhận tổng số gần 1,2 triệu yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin.

Hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 11 Dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06; Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 78%.

Trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, Bộ Công an tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, tham mưu Chính phủ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và xây dựng Trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an. Trong đó, đặc biệt cần chú ý phải đạt và vượt 100% các chỉ tiêu về “đúng, đủ, sạch, sống” với dữ liệu dân cư, số hóa tài liệu; Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính và tập trung khai thác, sử dụng lại các dữ liệu sẵn có để xây dựng Cổng Dịch vụ công Bộ Công an…

Nguồn sưu tầm theo Hồng Vinh/vneconomy.vn

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print