TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn POA

Số: 27 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học ACCO2031 – Principles of Accounting (POA), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như sau:

 • Hình thức kiểm tra giữa kỳ: Thi vấn đáp
 • Cách thức kiểm tra vấn đáp: mỗi sinh viên bốc thăm ngẫu nhiên bộ câu hỏi và trả lời luôn, thời gian cho mỗi sinh viên là 15 phút
 • Nội dung: sinh viên ôn tập trong nội dung kiểm tra đã được hướng dẫn, bộ câu hỏi cho mỗi sinh viên gồm 5 câu (mỗi câu 20 điểm)
 • Thời gian thi: danh sách và thời gian cụ thể như sau:
No.IIFE IDFull NameEmailGiờ thi
 Phòng thi số 1 – POA Test – Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật 27/6/2021
Giảng viên: TS. Lê Văn Liên
Cán bộ phụ trách: Vũ Thị Lam
1DDP0401022Đào Thu PhươngD.T.PhuongD4@iife.edu.vn8h00
2DDP0402050Bùi Ngọc LinhB.N.LinhD4@iife.edu.vn8h17
3DDP0502031Nguyễn Hồng AnhN.HongAnhD5@iife.edu.vn8h34
4DDP0502032Phạm Quỳnh AnhP.Q.AnhD5@iife.edu.vn8h51
5DDP0502033Vũ Kiều SươngV.K.SuongD5@iife.edu.vn9h08
6DDP0502034Phạm Tuấn ThànhP.T.ThanhD5@iife.edu.vn9h25
7DDP0502035Lưu Trúc LinhL.T.LinhD5@iife.edu.vn9h42
8DDP0502036Vũ Nhật MinhV.N.MinhD5@iife.edu.vn9h59
9DDP0502037Nguyễn Thanh ThảoN.T.ThaoD5@iife.edu.vn10h16
10DDP0502038Lương Ngọc ÁnhL.N.AnhD5@iife.edu.vn10h33
11DDP0502039Phan Văn ĐăngP.V.DangD5@iife.edu.vn10h50
12DDP0502040Nguyễn Đăng AnN.D.AnD5@iife.edu.vn11h07
13DDP0502041Nguyễn Thị Khánh LinhN.T.KhanhLinhD5@iife.edu.vn11h24
14DDP0502042Nguyễn Thanh TrúcN.ThanhTrucD5@iife.edu.vn11h41
15DDP0502043Lê Đức HiếuL.D.HieuD5@iife.edu.vn11h58
 Phòng thi số 2 – POA Test – Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật 27/6/2021
Giảng viên: TS. Ngô Như Vinh
Cán bộ phụ trách: Lô Thị Tuyết
1DDP0402059Phạm Kiều NhiP.K.NhiD4@iife.edu.vn8h00
2DDP0402068Bùi Anh TuấnB.A.TuanD4@iife.edu.vn8h17
3DDP0504105Phan Minh TríP.M.TriD5@iife.edu.vn8h34
4DDP0504106Vũ Thị Thanh LoanV.T.ThanhLoanD5@iife.edu.vn8h51
5DDP0504107Nguyễn Hữu LongN.H.LongD5@iife.edu.vn9h08
6DDP0504108Phạm Thu TrangP.T.TrangD5@iife.edu.vn9h25
7DDP0504109Vương Hữu TúV.H.TuD5@iife.edu.vn9h42
8DDP0504110Vũ Minh ĐứcV.M.DucD5@iife.edu.vn9h59
9DDP0504111Trần Thị Vân AnhT.T.VanAnhD5@iife.edu.vn10h16
10DDP0504112Nguyễn Minh PhươngN.M.PhuongD5@iife.edu.vn10h33
11DDP0504113Dương Thị GiangD.T.GiangD5@iife.edu.vn10h50
12DDP0504114Cao Quang HuyC.Q.HuyD5@iife.edu.vn11h07
13DDP0504115Trần Ngọc LanT.N.LanD5@iife.edu.vn11h24
14DDP0504116Đào Đăng KhánhD.DangKhanhD5@iife.edu.vn11h41
15DDP0504117Lê Thanh QuangL.T.QuangD5@iife.edu.vn11h58
 Phòng thi số 3 – POA Test – Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật 27/6/2021
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thu Hảo
Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Giang
1DDP0402054Nguyễn Quang MạnhN.Q.ManhD4@iife.edu.vn8h00
2DDP0402055Trần Tuấn MinhT.T.MinhD4@iife.edu.vn8h17
3DDP0503068Lê Qúy SangL.Q.SangD5@iife.edu.vn8h34
4DDP0503069Đặng Kim ChiD.K.ChiD5@iife.edu.vn8h51
5DDP0503070Trần Phương TâmT.P.TamD5@iife.edu.vn9h08
6DDP0503071Trần Bảo NgọcT.B.NgocD5@iife.edu.vn9h25
7DDP0503072Trần Thị Diễm QuỳnhT.T.DiemQuynhD5@iife.edu.vn9h42
8DDP0503073Nguyễn Hoàng Nguyệt AnhN.H.NguyetAnhD5@iife.edu.vn9h59
9DDP0503074Vũ Thu NgânV.T.NganD5@iife.edu.vn10h16
10DDP0503075Trần Bảo NguyênT.B.NguyenD5@iife.edu.vn10h33
11DDP0503077Dương Phương NgânD.P.NganD5@iife.edu.vn10h50
12DDP0503078Hoàng Thảo LinhH.T.LinhD5@iife.edu.vn11h07
13DDP0503079Trần Thành LongT.T.LongD5@iife.edu.vn11h24
14DDP0503080Tô Tiến DũngT.T.DungD5@iife.edu.vn11h41
 Phòng thi số 1 – POA Test – Thời gian: 13h15 chiều Chủ nhật 27/6/2021
Giảng viên: TS. Lê Văn Liên
Cán bộ phụ trách: Vũ Thị Lam
1DDP0502044Phan Thúy HươngP.ThuyHuongD5@iife.edu.vn13h15
2DDP0502045Vũ Quỳnh HươngV.Q.HuongD5@iife.edu.vn13h32
3DDP0502046Nguyễn Thị Minh KhuêN.T.MinhKhueD5@iife.edu.vn13h49
4DDP0502048Thái Việt CườngT.V.CuongD5@iife.edu.vn14h06
5DDP0502049Hoàng Đức KhiêmH.D.KhiemD5@iife.edu.vn14h23
6DDP0502050Nhâm Thị Ngọc MaiN.T.NgocMaiD5@iife.edu.vn14h40
7DDP0502051Trần Thị Thủy TrúcT.T.ThuyTrucD5@iife.edu.vn14h57
8DDP0502052Đỗ Nguyễn Phương LinhD.N.PhuongLinhD5@iife.edu.vn15h14
9DDP0502053Phạm Gia Trí DũngP.G.TriDungD5@iife.edu.vn15h31
10DDP0502054Trần Xuân DũngT.X.DungD5@iife.edu.vn15h48
11DDP0502055Phạm Thành LongP.T.LongD5@iife.edu.vn16h05
12DDP0502056Phan Trần Phương AnhP.T.PhuongAnhD5@iife.edu.vn16h22
13DDP0502057Lê Mai PhươngL.M.PhuongD5@iife.edu.vn16h39
14DDP0502058Phạm Đỗ Nhật AnhP.D.NhatAnhD5@iife.edu.vn16h56
15DDP0502059Dương Anh TuấnD.A.TuanD5@iife.edu.vn17h13
 Breaking time: 17h13-17h23
16DDP0502060Bùi Việt Phúc HưngB.V.PhucHungD5@iife.edu.vn17h23
17DDP0502061Huỳnh Mai AnhH.M.AnhD5@iife.edu.vn17h40
18DDP0502062Hoàng Sơn TùngH.S.TungD5@iife.edu.vn17h57
19DDP0502063Đào Minh ĐứcD.M.DucD5@iife.edu.vn18h14
20DDP0502064Nguyễn Hà ThuN.H.ThuD5@iife.edu.vn18h31
21DDP0502065Nguyễn Thị Hà VyN.T.HaVyD5@iife.edu.vn18h48
22DDP0502066Phạm Tú TrinhP.T.TrinhD5@iife.edu.vn19h05
23DDP0502067Nguyễn Trí CườngN.T.CuongD5@iife.edu.vn19h22
 Phòng thi số 2 – POA Test – Thời gian: 13h15 chiều Chủ nhật 27/6/2021
Giảng viên: TS. Ngô Như Vinh
Cán bộ phụ trách: Lô Thị Tuyết
1DDP0504118Lê Thị Huyền TrangL.T.HuyenTrangD5@iife.edu.vn13h15
2DDP0504119Nguyễn Văn ĐứcN.V.DucD5@iife.edu.vn13h32
3DDP0504120Đặng NamDangNamD5@iife.edu.vn13h49
4DDP0504121Vũ Thị Thanh HoaV.T.ThanhHoaD5@iife.edu.vn14h06
5DDP0504122Bùi Thị Thùy LinhB.T.ThuyLinhD5@iife.edu.vn14h23
6DDP0504123Trần Thị Thanh HảoT.T.ThanhHaoD5@iife.edu.vn14h40
7DDP0504124Mai Khánh HuyềnM.K.HuyenD5@iife.edu.vn14h57
8DDP0504125Phan Ngọc AnhP.N.AnhD5@iife.edu.vn15h14
9DDP0504126Đỗ Hữu Bảo AnhD.H.BaoAnhD5@iife.edu.vn15h31
10DDP0504127Nguyễn Ngọc NhấtN.N.NhatD5@iife.edu.vn15h48
11DDP0504128Trần Hà ViT.H.ViD5@iife.edu.vn16h05
12DDP0504129Nguyễn Ngọc LinhN.N.LinhD5@iife.edu.vn16h22
13DDP0504130Hoàng Thu PhươngH.T.PhuongD5@iife.edu.vn16h39
14DDP0504131Đinh Vân AnhD.V.AnhD5@iife.edu.vn16h56
15DDP0504132Nguyễn Linh ChiN.L.ChiD5@iife.edu.vn17h13
 Breaking time: 17h13-17h23
16DDP0504133Trần Hoàng Linh ChiT.H.L.ChiD5@iife.edu.vn17h23
17DDP0504134Nguyễn Thanh Thanh TrúcN.T.ThanhTrucD5@iife.edu.vn17h40
18DDP0504135Nguyễn Thảo LinhN.T.LinhD5@iife.edu.vn17h57
19DDP0504136Trần Quốc TùngT.Q.TungD5@iife.edu.vn18h14
20DDP0504137Nguyễn Tùng LâmN.T.LamD5@iife.edu.vn18h31
21DDP0504138Hà Duyên MinhH.D.MinhD5@iife.edu.vn18h48
22DDP0504139Trần Thị Minh AnhT.T.MinhAnhD5@iife.edu.vn19h05
23DDP0504140Đỗ Phương ThảoD.P.ThaoD5@iife.edu.vn19h22
24DDP0504141Đào Thị LinhD.T.LinhD5@iife.edu.vn19h39
 Phòng thi số 3 – POA Test – Thời gian: 13h15 chiều Chủ nhật 27/6/2021
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thu Hảo
Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Giang
1DDP0503081Mai Thị Mỹ LinhM.T.MyLinhD5@iife.edu.vn13h15
2DDP0503082Trịnh Hoàng HiệpT.HoangHiepD5@iife.edu.vn13h32
3DDP0503083Vũ Trung KiênV.T.KienD5@iife.edu.vn13h49
4DDP0503084Nguyễn Duy HiệpN.DuyHiepD5@iife.edu.vn14h06
5DDP0503085Đặng Quỳnh TrangD.Q.TrangD5@iife.edu.vn14h23
6DDP0503086Đỗ Thái DươngD.T.DuongD5@iife.edu.vn14h40
7DDP0503087Trương Nhật LinhT.NhatLinhD5@iife.edu.vn14h57
8DDP0503088Nguyễn Thị ThanhN.T.ThanhD5@iife.edu.vn15h14
9DDP0503089Nguyễn Thu TrangN.T.TrangD5@iife.edu.vn15h31
10DDP0503090Lê Thị Hồng QuyL.T.HongQuyD5@iife.edu.vn15h48
11DDP0503091Phan Văn KhánhP.V.KhanhD5@iife.edu.vn16h05
12DDP0503092Nguyễn Hoài Linh LinhN.H.LinhLinhD5@iife.edu.vn16h22
13DDP0503093Phạm Thị Trang NhungP.T.TrangNhungD5@iife.edu.vn16h39
14DDP0503094Phạm Minh PhươngP.M.PhuongD5@iife.edu.vn16h56
15DDP0503095Đoàn Mai PhươngD.M.PhuongD5@iife.edu.vn17h13
 Breaking time: 17h13-17h23
16DDP0503096Phạm Thị Ngọc LanP.T.N.LanD5@iife.edu.vn17h23
17DDP0503097Đào Nguyễn Thục LinhD.N.ThucLinhD5@iife.edu.vn17h40
18DDP0503098Hồ Thị Khánh HuyềnH.T.KhanhHuyenD5@iife.edu.vn17h57
19DDP0503099Nguyễn Minh HoàngN.M.HoangD5@iife.edu.vn18h14
20DDP0503100Phạm HùngP.HungD5@iife.edu.vn18h31
21DDP0503101Vũ Đức ToànV.D.ToanD5@iife.edu.vn18h48
22DDP0503102Bùi Thành VinhB.T.VinhD5@iife.edu.vn19h05
23DDP0503103Vũ Huy HoàngV.H.HoangD5@iife.edu.vn19h22
24DDP0503104Phan Duy KhánhP.D.KhanhD5@iife.edu.vn19h39

Để buổi thi diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đánh giá được chính xác, Viện ĐTQT yêu cầu giảng viên, cán bộ coi thi và sinh viên thực hiện đúng theo trình tự tổ chức thi như sau:

 • Cán bộ coi thi chịu trách nhiệm lập danh sách phòng thi và thông báo cho giảng viên, sinh viên thời gian thi.
 • Cán bộ coi thi tạo phòng thi trên nền tảng Microsoft Teams và add giảng viên, sinh viên vào phòng thi theo thời gian đã được phân bổ.
 • Buổi thi sẽ được cán bộ coi thi ghi âm để đảm bảo lưu lại các minh chứng phục vụ công tác thanh – kiểm tra sau này.
 • Giảng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính khách quan, bảo mật cho nội dung hỏi thi, barem chấm điểm và kết quả thi của sinh viên.
 • Sinh viên chủ động ôn tập kỹ các nội dung đã được hướng dẫn, không sử dụng các hành vi gian lận hoặc tiết lộ đề thi cho các sinh viên khác, nếu bị phát hiện sẽ bị “cảnh cáo lần thứ nhất và đình chỉ thi”.
 • Sinh viên bị cảnh cáo lần thứ hai trong cùng đợt thi sẽ bị hủy kết quả của các môn thi/đợt thi đó và phải học lại môn học đó.
 • Yêu cầu 100% sinh viên phải bật camera trong suốt quá trình thi, đảm bảo chuẩn bị kết nối mạng ổn định.
 • Sinh viên không được tự ý thoát khỏi phòng thi khi chưa có sự cho phép của giảng viên chấm và cán bộ coi thi.
 • Các trường hợp sinh viên không bật camera hoặc bị mất kết nối mạng sau khi đã nhận đề do lỗi từ phía sinh viên sẽ phải chờ kết thúc buổi thi để được Hội đồng xem xét về việc kiểm tra lại hoặc nhận điểm “0” nếu bị phát hiện cố tình trì hoãn buổi thi.
 • Các trường hợp vắng mặt kỳ kiểm tra vấn đáp trực tuyến này, nếu có lý do hợp lý và được Viện đồng ý cho kiểm tra lại thì phải nộp lệ phí kiểm tra lại là 250.000đ. Sinh viên cần lưu ý rằng, tất cả các trường hợp vắng mặt trong các kỳ kiểm tra giữa kỳ theo hình thức trực tiếp tại giảng đường đều bị nhận điểm “0” và không được phép kiểm tra lại.
 • Ngay sau khi buổi thi kết thúc, giảng viên phải tổng hợp kết quả chấm thi vấn đáp vào bảng điểm và gửi trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng thi trong vòng 60 phút.

Đề nghị giảng viên, sinh viên và cán bộ coi thi đọc kỹ nội dung hướng dẫn và thực hiện đúng các trình tự đã thông báo. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 0904.936.636 (Ms.Trà) để được hỗ trợ./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

 
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print