TB v/v Nộp Draft External Report môn SFM (Report 2)

Số: 22 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Theo quy định môn học SFM, để đảm bảo chất lượng các report, sinh viên phải nộp các bản Draft trực tiếp cho giảng viên để giảng viên chữa và trả bài trực tiếp cho sinh viên. Trên thực tế, sinh viên thường nộp bài rải rác vào nhiều thời điểm khác nhau khiến mất nhiều thời gian của giảng viên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên, trong thời gian triển khai External Report vừa qua, Viện ĐTQT đã giao Phòng Đào tạo hỗ trợ giảng viên trong việc thu, trả bài.

Hiện nay, do dịch Covid, các lớp phải tổ chức học online nên việc yêu cầu sinh viên đến nộp trực tiếp bản cứng tại Phòng Đào tạo không còn phù hợp, cần thiết phải thay đổi cho phù hợp với tình hình mới trong khi vẫn phải đảm bảo chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian hướng dẫn của giảng viên đối với các report của sinh viên.

Tuy nhiên, trường hợp sinh viên nộp trực tiếp cho giảng viên thì mất nhiều thời gian của giảng viên cho việc tập hợp file báo cáo và in ấn nên giảng viên không đồng ý nhận trực tiếp. Trường hợp nộp bản mềm cho Phòng Đào tạo thì cần nhiều thời gian và chi phí phát sinh để Phòng Đào tạo hỗ trợ nhận bài, in ấn, gửi giảng viên, nhận kết quả và trả cho sinh viên.

Thời gian không còn nhiều, để thuận lợi và đảm bảo tiến độ công việc, Viện quyết định phương án giao Phòng Đào tạo làm đầu mối thu thập báo cáo của sinh viên, in, sao chụp, scan… gửi cho các giảng viên; Giảng viên chữa bài cho từng sinh viên trên bản cứng, gửi lại Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo tiếp tục scan lại bản đã chữa và gửi lại cho từng sinh viên. Phòng Đào tạo phải bố trí thêm nhân lực để đảm bảo tiến độ, an toàn, bảo mật bài làm của sinh viên. Dự kiến chi phí phát sinh cho việc in ấn, giao nhận bài cho giảng viên và scan trả sinh viên là 100.000 VNĐ/sinh viên/lần nộp.

Đối với lần đầu tiên này, Viện ĐTQT sẽ miễn phí cho sinh viên và tự chi trả các khoản chi phí này. Tuy nhiên nếu xảy ra trường hợp này lần sau thì sinh viên sẽ phải tự nộp chi phí liên quan. Vậy, yêu cầu sinh viên hết sức chú ý và gửi bản mềm Draft qua email cho Phòng đào tạo trước 12h00 ngày 14/05/2021 theo đúng yêu cầu như sau:

– Tiêu đề email: Tên sinh viên+Mã ID UoG+SFM

– Các nhóm gửi email theo đúng địa chỉ cán bộ tổng hợp:

+ Nhóm thầy Kiên: Cô Tuyết: l.t.tuyet@iife.edu.vn/ SĐT: 0911068228

+ Nhóm cô Hà: Cô Lam: v.t.lam@iife.edu.vn / SĐT: 0978206728

+ Nhóm thầy Hải: Cô Hường:  t.t.huong@iife.edu.vn/ SĐT: 0913911011

Các bài nộp sau 12h ngày 14/05/2021 sẽ không được chấp nhận, sinh viên sẽ phải tự liên hệ với giảng viên để trao đổi.

Sinh viên sẽ được nhận lại bản Scan bài chữa của giảng viên vào email đã dùng để gửi bài cho Viện vào 13h30-17h00 ngày 20/05/2021.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc chấp hành./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print