Thông báo v/v chỉnh sửa thông tin và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP năm 2022

Số: 20/TB – VĐTQT ngày 16 tháng 6 năm 2022

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc chỉnh sửa thông tin và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP năm 2022 như sau:

1.Thời gian
Từ 0h00′ ngày 18/6/2022 đến 24h00′ ngày 22/6/2022.

2. Đối tượng
Thí sinh đã đăng ký xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP trực tuyến thành công được chỉnh sửa thông tin (nếu có sai sót về thông tin, thiếu hồ sơ) hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nếu có nhu cầu).

3. Phương thức
Thí sinh thực hiện chỉnh sửa thông tin và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trên cổng thông tin https://dangkyxtdh.hvtc.edu.vn thông qua tài khoản thí sinh đã đăng ký xét tuyển.

Lưu ý:
Sau khi chỉnh sửa thông tin, thay đổi nguyện vọng (nếu có) thí sinh cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, hồ sơ đính kèm theo, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ khi đăng ký gửi lại hồ sơ đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin.
Trường hợp thí sinh quên mật khẩu, chủ động đăng ký nhận lại mật khẩu qua email đã đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin (trong mục “Quên mật khẩu” của chức năng “Đăng nhập (Thí sinh)”).

Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Tầng 6, tòa nhà Dự Án, số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa điểm học: Học viện Tài chính, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0904.936.636 / 0916.633.286
Directline: 094.114.8968

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print