Thông báo V/v: Lịch thi giữa Học kỳ I (2021-2022) Chương trình DDP

Viện ĐTQT thông báo lịch thi giữa kỳ các khóa như sau:

Môn thiNgày thiGiờ thiHình thức thiGhi chú
MA2.HS (DDP04)Thứ Ba 02/11/202113h30-17h30Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
 Thứ Sáu 05/11/20218h00-11h30Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
 Thứ Sáu 05/1/202113h30-17h00Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
MA1.0402 (DDP04)Thứ Hai 01/11/202117h00-21h00Trực tuyến, vấn đápThầy Liên
 Thứ Tư 03/11/202117h00-21h00Trực tuyến, vấn đápThầy Liên
MA1.HS (DDP05)Thứ Năm 04/11/202118h00-20h30Trực tuyến, vấn đápCô Ngọc
 Thứ Sáu 05/11/202118h00-20h30Trực tuyến, vấn đápCô Ngọc
 Thứ Bảy 06/11/202118h00-20h30Trực tuyến, vấn đápCô Ngọc
FA2.02 (DDP04)Thứ Năm 04/11/202114h00-17h00Trực tuyến, vấn đápThầy Liên
 Thứ Bảy 06/11/202117h00-20h30Trực tuyến, vấn đápThầy Liên
 Thứ Hai 08/11/202114h00-17h00Trực tuyến, vấn đápThầy Liên
FA2.03 (DDP04)Thứ Hai 08/11/202113h30-17h00Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
 Thứ Sáu 12/11/20218h00-11h00Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
 Thứ Sáu 12/11/202114h00-17h00Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
F&M (DDP05)Thứ Sáu 05/11/202113h30-15h30Trực tuyến, làm trên giấy 
LAW (DDP05)Thứ Hai 08/11/202113h30-15h30Trực tuyến, làm trên giấy 
CF (DDP04) test 1Thứ Ba 09/11/202116h45-18h45Trực tuyến, làm trên giấy 
BANK (DDP04)Thứ Năm 11/11/202116h45-18h45Trực tuyến, làm trên giấy 
TAX (DDP03,04)Thứ Năm 18/11/202116h45-18h45Trực tuyến, làm trên giấy 
POA (DDP06)Dự kiến từ 29/11/2021 Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
Cô Hảo
CF (DDP04) test 2Thứ Ba 14/12/202113h30-15h30Trực tuyến, làm trên giấy 
FA1 (DDP05)Dự kiến từ 14/12/2021 Trực tuyến, vấn đápThầy Vinh
Cô Hảo

Đề nghị sinh viên:

  • Nghiên cứu nội dung Quyết định số 58/QĐ-VĐTQT của Viện trưởng Viện ĐTQT về việc ban hành Quy định tổ chức phòng thi tại nhà và tự chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn phòng thi, phương tiện tổ chức thi tại nhà
  • Sinh viên vào phòng thi theo danh sách dự thi trước 30 phút đối với thi trực tuyến làm trên giấy để làm thủ tục trước khi thi.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           
      
Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print