Chi bộ Viện ĐTQT tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2021

Minh Ngọc
Minh Ngọc
Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

Ngày 15/12/2021, Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  Đồng chí Chúc Anh Tú- đảng ủy viên phụ trách tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết năm 2021 và định hướng 2022 của Chi bộ Viện ĐTQT, đồng chí Trịnh Thanh Huyền – Bí thư Chi bộ cho biết: Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã vận dụng các hình thức tuyên truyền, vận động bám sát các chương trình của Đảng ủy Học viện Tài chính, các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương Đảng. Về công tác đào tạo bồi dưỡng đảng viên về lý luận chính trị, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới cũng được Chi bộ quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Năm 2021 Chi bộ đã tổ chức kết nạp 06 đảng viên mới, cử 15 quần chúng ưu tú là cán bộ và sinh viên theo học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong năm 2022, Chi bộ Viện ĐTQT phấn đấu 100% Đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu kết nạp ít nhất từ 6 đảng viên mới trở lên.

Đồng chí Trịnh Thanh Huyền đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Chi bộ Viện ĐTQT năm 2021, với những ưu điểm, kết quả đạt được: 1) Quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp ủy cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác của Chi bộ; 2) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; 3) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; 4) Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; và 5) Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những điểm còn hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chúc Anh Tú – Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2021 và định hướng 2022 của Chi bộ Viện ĐTQT, cũng như Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ. Các báo cáo đã đề cập đến tất cả các nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất của Chi bộ trong năm 2021, với những khó khăn, thách thức, giải pháp đặt ra, kể cả những khiếm khuyết cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Chúc Anh Tú nhấn mạnh Chi bộ cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ Đảng viên, phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên, đặc biệt là cán bộ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao..

Chi bộ Viện ĐTQT cũng lưu ý về việc triển khai đa dạng hơn về hình thức và nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề, cần có sự phối hợp chặt chẽ với Liên chi đoàn, và tham khảo kinh nghiệm từ Chi bộ Ban CTCTSV của Học viện Tài chính để triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề mở rộng có sự tham dự của sinh viên.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print