Nhân sự Viện Đào tạo Quốc tế

Nhân sự Viện Đào tạo Quốc tế Họ và tên: Trịnh Thanh Huyền Chức vụ: Phó Viện trưởng (PT) Học hàm, học vị: Tiến sỹ Email: t.t.huyen@iife.edu.vn Facebook Twitter Phone Họ và tên: Chu Thu Trà Chức vụ: Phó trưởng phòng Học hàm, học vị: Thạc sỹ Email: c.t.tra@iife.edu.vn Facebook Twitter Phone Họ và tên: …

Nhân sự Viện Đào tạo Quốc tế Read More »