Viện ĐTQT

Học viện Tài Chính

Viện ĐTQT

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Office và tải ứng dụng office 365

I. Giới thiệu giải pháp Office365 Thế giới đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết, vì vậy sinh viên cần trang bị kỹ năng sẵn sàng trước khi tốt nghiệp. Nhận thấy tính quan trọng của việc đổi mới trong thời đại 4.0 Viện Đào tạo Quốc tế quyết định chọn gói Office …

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Office và tải ứng dụng office 365 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN1006 AIFM01&02 Gen5

  Môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG     Mã số môn học: FOUN1006     Năm học: 2020-2021 (HK1)   Start: 23/10/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 08/01/2021 Số lớp tín chỉ: 3 Giảng viên:  Final Exam: 15/01/2021 Lớp tín chỉ: AIFM0501 PGS.TS. Trần Thị Song Minh T6 (13h30-16h30)   AIFM0502   T7 (7h30-10h30) …

Danh sách sinh viên FOUN1006 AIFM01&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN 1004 KTCT01&02 Gen5

Môn học: KINH TẾ CHÍNH TRỊ     Mã số môn học: FOUN1004   Start: 19/10/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test: 11/11/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 27/11/2020 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Final Exam: 04/12/2020 Lớp tín chỉ: KTCT0501 TS. Vũ Thị Vinh T3,4 (13h30-16h30)   KTCT0502   T2,6 (13h30-16h30) Sĩ …

Danh sách sinh viên FOUN 1004 KTCT01&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN 1003 Triet0101&02 Gen5

  Môn học: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN     Mã số môn học: FOUN1003   Start: 20/10/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test: 10/12/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 04/01/2021 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Essay: 11/01/2021 Lớp tín chỉ: TRIET0501 TS. Nguyễn Văn Sanh T5 (13h30-16h30)   TRIET0502   T3 (13h30-16h30) Sĩ …

Danh sách sinh viên FOUN 1003 Triet0101&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên ECON2021 ECON0501&02 Gen5

  Môn học: KINH TẾ HỌC   Start: 26/10/2020 Mã số môn học: ECON2021   Test 1: 14/12/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test 2: 25/01/2021 Khóa: DDP 05   Finish: 29/01/2020 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Final Exam: 05/02/2021 Lớp tín chỉ: ECON0501 TS. Phạm Quỳnh Mai T2 (13h30-16h30) & T4 (16h35-18h35) …

Danh sách sinh viên ECON2021 ECON0501&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên ACCO2031 POAHS.5 Gen5

  Môn học: Principles of Accounting   Start: 28/10/2020 Mã số môn học: ACCO2031   Test 1: 11/12/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Groupwork Khóa: DDP 05   Finish: 15/01/2021 Số lớp tín chỉ: 1 Giảng viên:  Final Exam: 22/01/2021 Lớp tín chỉ: POAHS.5 TS. Ngô Như Vinh T4 (7h00-9h30)       T6 (7h15-10h45) …

Danh sách sinh viên ACCO2031 POAHS.5 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên khóa 5 đã nộp và chưa nộp lệ phí bản quyền Microsoft Office 365

Thông báo   Viện ĐTQT thông báo danh sách các sinh viên khóa 5 đã nộp đủ lệ phí bản quyền Microsoft Office 365 cấp cho năm học 2020-2021, đã được kích hoạt tài khoản Office 365 và được cấp 1 email chính thức có cấu tạo mẫu là H.D.TenD5@iife.edu.vn như bảng đính kèm. Viện …

Danh sách sinh viên khóa 5 đã nộp và chưa nộp lệ phí bản quyền Microsoft Office 365 Read More »

Lịch thi giữa kỳ và thi cuối kỳ DDP

Academy of Finance – University of GreenwichInstitute of International Finance Education Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020 THÔNG BÁOV/v: Lịch thi giữa kỳ, thi cuối kỳ DDP 1. Lịch thi giữa kỳ: Giờ thi Ngày thi Môn thi Phòng thi 10h30-12h30 Thứ Hai 19/10/2020: Test 1 Thứ Hai 09/11/2020: Test 2 BANKING- FINA4042-DDP03 …

Lịch thi giữa kỳ và thi cuối kỳ DDP Read More »

Lịch kiểm tra Entry test cho sinh viên DDP Khóa 5

Viện ĐTQT thông báo Lịch kiểm tra Entry test cho sinh viên DDP Khóa 5 như sau: Format Thời gian Kỹ năng Tiếng Anh căn bản 9h00-11h30 Thứ Hai 12/10/2020 Listening, Reading, Writing & Speaking (Giảng đường 501) IELTS format 9h00-11h00 Thứ Hai 12/10/2020 Speaking (Giảng đường 503, Phòng Cộng đồng) 13h30-16h00 Thứ Hai 12/10/2020 …

Lịch kiểm tra Entry test cho sinh viên DDP Khóa 5 Read More »