Danh sách sinh viên khóa 5 đã nộp và chưa nộp lệ phí bản quyền Microsoft Office 365

Thông báo

 

Viện ĐTQT thông báo danh sách các sinh viên khóa 5 đã nộp đủ lệ phí bản quyền Microsoft Office 365 cấp cho năm học 2020-2021, đã được kích hoạt tài khoản Office 365 và được cấp 1 email chính thức có cấu tạo mẫu là H.D.TenD5@iife.edu.vn như bảng đính kèm.

Viện Đào tạo Quốc tế cũng thông báo danh sách các sinh viên khóa 5 chưa nộp tiền bản quyền Office 365 như danh sách đính kèm. Viện đề nghị các sinh viên này khẩn trương nộp lệ phí bản quyền Office 365 để được cấp bản quyền sử dụng microsoft office 365; được cấp email chính thống để phục vụ tốt nhất hiệu quả giảng dạy, hiệu quả nghiên cứu học tập và hiệu quả quản lý chương trình Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân DDP.

Thời hạn cuối: trước 12h ngày 23/10/2020. Sau hạn này, các sinh viên chưa nộp tiền sẽ không được kích hoạt tài khoản Office 365, không được cấp email chính thống của Viện ĐTQT.

Sau thời hạn trên, những sinh viên có nhu cầu được cấp bản quyền Office 365, phí bản quyền áp dụng cho những trường hợp nộp sau ngày 23/10/2020 là 1.700.000 VND.

Chú ý: Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 19/10/2020, sẽ khai giảng môn “Tin học ứng dụng dành cho quản lý”, yêu cầu tất cả sinh viên khóa 5 mang laptop, smart phone, máy tính bảng (nếu có) để cài đặt, kích hoạt tài khoản Office 365.

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Danh sách đính kèm.

STT Họ và Tên Khóa Tên hiển thị Email Lệ phí 365 
1 Bùi Thành Vinh DDP05 Bui Thanh Vinh B.T.VinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
2 Đào Đăng Khánh DDP05 Dao Dang Khanh D.DangKhanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
3 Nguyễn Thanh Trúc DDP05 Nguyen Thanh Truc N.ThanhTrucD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
4 Nguyễn Thành Trung DDP05 Nguyen Thanh Trung N.T.TrungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
6 Lê Mai Phương DDP05 Le Mai Phuong L.M.PhuongD5@iife.edu.vn

Đã kích hoạt tài khoản MS 365

7 Lê Quý Sang DDP05 Le Quy Sang L.Q.SangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
10 Nguyễn Thị Minh Khuê DDP05 Nguyen Thi Minh Khue N.T.MinhKhueD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
14 Phạm Thị Ngọc Lan DDP05 Pham Thi Ngoc Lan P.T.N.LanD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
16 Phan Thúy Hương DDP05 Phan Thuy Huong P.ThuyHuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
17 Trần Thị Thanh Hảo DDP05 Tran Thi Thanh Hao T.T.ThanhHaoD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
18 Trần Thị Vân Anh DDP05 Tran Thi Van Anh T.T.VanAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
19 Vương Hữu Tú DDP05 Vuong Huu Tu V.H.TuD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
5 Phan Văn Khánh DDP05 Phan Van Khanh P.V.KhanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
8 Lê Thị Huyền Trang DDP05 Le Thi Huyen Trang L.T.HuyenTrangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
9 Mai Khánh Huyền DDP05 Mai Khanh Huyen M.K.HuyenD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
11 Phạm Hùng DDP05 Pham Hung P.HungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
12 Phạm Minh Phương DDP05 Pham Minh Phuong P.M.PhuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
13 Phạm Quỳnh Anh DDP05 Pham Quynh Anh P.Q.AnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
15 Phạm Thị Trang Nhung DDP05 Pham Thi Trang Nhung P.T.TrangNhungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
20 Đào Nguyễn Thục Linh DDP05 Dao Nguyen Thuc Linh D.N.ThucLinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
21 Nguyễn Văn Đức DDP05 Nguyen Van Duc N.V.DucD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
22 Bùi Vân Chi DDP05 Bui Van Chi B.V.ChiD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
23 Dương Duy Khánh DDP05 Duong Duy Khanh D.D.KhanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
24 Đào Minh Đức DDP05 Dao Minh Duc D.M.DucD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
25 Hoàng Thảo Linh DDP05 Hoang Thao Linh H.T.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
26 Lê Thị Hồng Quy DDP05 Le Thi Hong Quy L.T.HongQuyD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
27 Lương Ngọc Ánh DDP05 Luong Ngoc Anh L.N.AnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
28 Nguyễn Duy Minh DDP05 Nguyen Duy Minh N.D.MinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
29 Nguyễn Đăng An DDP05 Nguyen Dang An N.D.AnD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
30 Nguyễn Đức Thanh DDP05 Nguyen Duc Thanh N.D.ThanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
31 Nguyễn Hà Thu DDP05 Nguyen Ha Thu N.H.ThuD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
32 Nguyễn Minh Phương DDP05 Nguyen Minh Phuong N.M.PhuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
33 Nguyễn Trang Anh DDP05 Nguyen Trang Anh N.TrangAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
34 Phạm Khánh Linh DDP05 Pham Khanh Linh P.K.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
35 Phạm Tú Trinh DDP05 Pham Tu Trinh P.T.TrinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
36 Phạm Thu Trang DDP05 Pham Thu Trang P.T.TrangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
37 Vũ Thị Thanh Loan DDP05 Vu Thi Thanh Loan V.T.ThanhLoanD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
38 Bùi Hoàng Long Sơn DDP05 Bui Hoang Long Son B.H.LongSonD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
39 Bùi Thị Thùy Linh DDP05 Bui Thi Thuy Linh B.T.ThuyLinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
40 Bùi Việt Phúc Hưng DDP05 Bui Viet Phuc Hung B.V.PhucHungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
41 Cao Quang Huy DDP05 Cao Quang Huy C.Q.HuyD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
42 Dương Anh Tuấn DDP05 Duong Anh Tuan D.A.TuanD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
43 Dương Phương Ngân DDP05 Duong Phuong Ngan D.P.NganD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
44 Dương Thị Giang DDP05 Duong Thi Giang D.T.GiangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
45 Đào Thị Linh DDP05 Dao Thi Linh D.T.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
46 Đặng Kim Chi DDP05 Dang Kim Chi D.K.ChiD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
47 Đặng Nam DDP05 Dang Nam DangNamD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
48 Đặng Quỳnh Trang DDP05 Dang Quynh Trang D.Q.TrangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
49 Đinh Minh Hạnh DDP05 Dinh Minh Hanh D.M.HanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
50 Đinh Vân Anh DDP05 Dinh Van Anh D.V.AnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
51 Đoàn Mai Phương DDP05 Doan Mai Phuong D.M.PhuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
52 Đỗ Hữu Bảo Anh DDP05 Do Huu Bao Anh D.H.BaoAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
53 Đỗ Nguyễn Phương Linh DDP05 Do Nguyen Phuong Linh D.N.PhuongLinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
54 Đỗ Phương Thảo DDP05 Do Phuong Thao D.P.ThaoD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
55 Đỗ Sơn Tùng DDP05 Do Son Tung D.S.TungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
56 Đỗ Thái Dương DDP05 Do Thai Duong D.T.DuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
57 Hà Duyên Minh DDP05 Ha Duyen Minh H.D.MinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
58 Hoàng Đức Khiêm DDP05 Hoang Duc Khiem H.D.KhiemD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
59 Hoàng Sơn Tùng DDP05 Hoang Son Tung H.S.TungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
60 Hoàng Tuấn Sơn DDP05 Hoang Tuan Son H.T.SonD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
61 Hoàng Thu Phương DDP05 Hoang Thu Phuong H.T.PhuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
62 Hồ Thị Khánh Huyền DDP05 Ho Thi Khanh Huyen H.T.KhanhHuyenD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
63 Huỳnh Mai Anh DDP05 Huynh Mai Anh H.M.AnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
64 Huỳnh Mạnh Khang DDP05 Huynh Manh Khang H.M.KhangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
65 Lê Đức Hiếu DDP05 Le Duc Hieu L.D.HieuD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
66 Lê Thanh Quang DDP05 Le Thanh Quang L.T.QuangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
67 Lê Việt Đức DDP05 Le Viet Duc L.V.DucD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
68 Lưu Thu Huế DDP05 Luu Thu Hue L.T.HueD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
69 Lưu Trúc Linh DDP05 Luu Truc Linh L.T.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
70 Mai Thị Mỹ Linh DDP05 Mai Thi My Linh M.T.MyLinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
71 Ngô Xuân Hương Vy DDP05 Ngo Xuan Huong Vy N.X.HuongVyD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
72 Nguyễn Duy Hiệp DDP05 Nguyen Duy Hiep N.DuyHiepD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
73 Nguyễn Hải Anh DDP05 Nguyen Hai Anh N.HaiAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
74 Nguyễn Hoài Linh Linh DDP05 Nguyen Hoai Linh Linh N.H.LinhLinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
75 Nguyễn Hoàng Anh DDP05 Nguyen Hoang Anh N.HoangAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
76 Nguyễn Hoàng Nguyệt Anh DDP05 Nguyen Hoang Nguyet Anh N.H.NguyetAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
77 Nguyễn Hồng Anh DDP05 Nguyen Hong Anh N.HongAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
78 Nguyễn Hữu Long DDP05 Nguyen Huu Long N.H.LongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
79 Nguyễn Linh Chi DDP05 Nguyen Linh Chi N.L.ChiD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
80 Nguyễn Minh Hoàng DDP05 Nguyen Minh Hoang N.M.HoangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
81 Nguyễn Minh Thu DDP05 Nguyen Minh Thu N.M.ThuD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
82 Nguyễn Ngọc Linh DDP05 Nguyen Ngoc Linh N.N.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
83 Nguyễn Ngọc Nhất DDP05 Nguyen Ngoc Nhat N.N.NhatD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
84 Nguyễn Ngọc Toàn Thắng DDP05 Nguyen Ngoc Toan Thang N.N.ToanThangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
85 Nguyễn Quang Hiển DDP05 Nguyen Quang Hien N.Q.HienD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
86 Nguyễn Tấn Gia Khánh DDP05 Nguyen Tan Gia Khanh N.T.GiaKhanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
87 Nguyễn Tùng Lâm DDP05 Nguyen Tung Lam N.T.LamD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
88 Nguyễn Thành Long DDP05 Nguyen Thanh Long N.T.LongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
89 Nguyễn Thanh Thanh Trúc DDP05 Nguyen Thanh Thanh Truc N.T.ThanhTrucD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
90 Nguyễn Thanh Thảo DDP05 Nguyen Thanh Thao N.T.ThaoD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
91 Nguyễn Thảo Linh DDP05 Nguyen Thao Linh N.T.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
92 Nguyễn Thị Hà Vy DDP05 Nguyen Thi Ha Vy N.T.HaVyD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
93 Nguyễn Thị Khánh Linh DDP05 Nguyen Thi Khanh Linh N.T.KhanhLinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
94 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DDP05 Nguyen Thi My Hanh N.T.MyHanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
95 Nguyễn Thị Thanh DDP05 Nguyen Thi Thanh N.T.ThanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
96 Nguyễn Thu Trang DDP05 Nguyen Thu Trang N.T.TrangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
97 Nguyễn Trí Cường DDP05 Nguyen Tri Cuong N.T.CuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
98 Nguyễn Vũ Kiều Trang DDP05 Nguyen Vu Kieu Trang N.V.KieuTrangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
99 Nhâm Thị Ngọc Mai DDP05 Nham Thi Ngoc Mai N.T.NgocMaiD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
100 Phạm Đỗ Nhật Anh DDP05 Pham Do Nhat Anh P.D.NhatAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
101 Phạm Gia Trí Dũng DDP05 Pham Gia Tri Dung P.G.TriDungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
102 Phạm Tuấn Thành DDP05 Pham Tuan Thanh P.T.ThanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
103 Phạm Thành Long DDP05 Pham Thanh Long P.T.LongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
104 Phan Duy Khánh DDP05 Phan Duy Khanh P.D.KhanhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
105 Phan Minh Trí DDP05 Phan Minh Tri P.M.TriD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
106 Phan Ngọc Anh DDP05 Phan Ngoc Anh P.N.AnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
107 Phan Trần Phương Anh DDP05 Phan Tran Phuong Anh P.T.PhuongAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
108 Phan Văn Đăng DDP05 Phan Van Dang P.V.DangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
109 Phùng Phương Nhung DDP05 Phung Phuong Nhung P.P.NhungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
110 Tô Tiến Dũng DDP05 To Tien Dung T.T.DungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
111 Thái Việt Cường DDP05 Thai Viet Cuong T.V.CuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
112 Trần Bảo Ngọc DDP05 Tran Bao Ngoc T.B.NgocD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
113 Trần Bảo Nguyên DDP05 Tran Bao Nguyen T.B.NguyenD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
114 Trần Hà Vi DDP05 Tran Ha Vi T.H.ViD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
115 Trần Hoàng Linh Chi DDP05 Tran Hoang Linh Chi T.H.L.ChiD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
116 Trần Mạnh Tiến DDP05 Tran Manh Tien T.M.TienD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
117 Trần Ngọc Lan DDP05 Tran Ngoc Lan T.N.LanD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
118 Trần Ngọc Linh DDP05 Tran Ngoc Linh T.N.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
119 Trần Phương Linh DDP05 Tran Phuong Linh T.P.LinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
120 Trần Phương Tâm DDP05 Tran Phuong Tam T.P.TamD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
121 Trần Quốc Tùng DDP05 Tran Quoc Tung T.Q.TungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
122 Trần Thành Long DDP05 Tran Thanh Long T.T.LongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
123 Trần Thị Diễm Quỳnh DDP05 Tran Thi Diem Quynh T.T.DiemQuynhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
124 Trần Thị Minh Anh DDP05 Tran Thi Minh Anh T.T.MinhAnhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
125 Trần Thị Thủy Trúc DDP05 Tran Thi Thuy Truc T.T.ThuyTrucD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
126 Trần Xuân Dũng DDP05 Tran Xuan Dung T.X.DungD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
127 Trịnh Hoàng Hiệp DDP05 Trinh Hoang Hiep T.HoangHiepD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
128 Trương Nhật Linh DDP05 Truong Nhat Linh T.NhatLinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
129 Võ Xuân Trường Giang DDP05 Vo Xuan Truong Giang V.X.TruongGiangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
130 Vũ Đức Toàn DDP05 Vu Duc Toan V.D.ToanD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
131 Vũ Huy Hoàng DDP05 Vu Huy Hoang V.H.HoangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
132 Vũ Kiều Sương DDP05 Vu Kieu Suong V.K.SuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
133 Vũ Minh Đức DDP05 Vu Minh Duc V.M.DucD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
134 Vũ Minh Quang DDP05 Vu Minh Quang V.M.QuangD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
135 Vũ Nhật Minh DDP05 Vu Nhat Minh V.N.MinhD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
136 Vũ Quỳnh Hương DDP05 Vu Quynh Huong V.Q.HuongD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
137 Vũ Thị Ngân Hà DDP05 Vu Thi Ngan Ha V.T.NganHaD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
138 Vũ Thị Thanh Hoa DDP05 Vu Thi Thanh Hoa V.T.ThanhHoaD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
139 Vũ Thu Ngân DDP05 Vu Thu Ngan V.T.NganD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
140 Vũ Trung Kiên DDP05 Vu Trung Kien V.T.KienD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
141 Vương Tuấn Kiệt DDP05 Vuong Tuan Kiet V.T.KietD5@iife.edu.vn Đã kích hoạt tài khoản MS 365
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print