Lịch giảng 2020-2021 Dual Degree Programme, Cohort 5

Day Hai Ba
Room 303 403 501 502 503 602 605 303 403 501 502 503 601 602 603 605 303
7h15-10h15 E6.1 E1.1   E1.2 E2.2 E1.5   E2.1 E1.4 E1.1     E2.2   E2.1 E3.1 E6.1 E1.3  
10h15 – 12h15         E1.3   E1.4             E1.5   E1.2     E6.1
Nghỉ trưa                                      
13h30 – 16h30     KTCT2 KTH1             KTCT1 Triết 2              
16h35 – 19h35       KTH2                              
Day Năm
Room 303 403 501 502 503 602 403 502 503 602 603 605
7h15-10h15   E1.1 POA.HS (7h-9h30)   E2.2 E3.1 E1.1 E1.2   E1.5 E3.1 E6.1 E2.1
10h15 – 12h15                 E1.3   E1.4    
Nghỉ trưa                          
13h30 – 16h30     KTCT1 KTH2       Triết 1          
16h35 – 19h35       KTH1                  
Day Sáu Bảy
Room 303 302 403 503 501 601 602 605 GĐ8-A  
7h15-10h15 E1.4   E1.1 E2.2 POA.HS (7h15-10h45)   E2.1 E3.1 E1.3 THUD2 (7h30-10h30)  
10h15 – 12h15           E1.5   E1.2      
Nghỉ trưa                      
13h30 – 16h30   THUD1     KTCT2         THUD3  
16h35 – 19h35                      

Địa điểm:

Giảng đường Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính, số 53E Phan Phù Tiên (cũ), đối diện cổng 10 sân vận động Hàng Đẫy.

Giảng đường Trường CĐ Y tế HN – 35 Đoàn Thị Điểm.                                                                                                                                                                                

GIẢNG VIÊN:

Triết: Triết học Mac-Lenin (Khai giảng Lớp 2: 20/10, Lớp 1: 22/10 – TS. Nguyễn Văn Sanh)

KTCT: Kinh tế Chính trị (Khai giảng Lớp 2: 19/10, Lớp 1: 20/10 – PGS.TS. Vũ Thị Vinh)

KTH: Kinh tế học (Khai giảng 26/10, TS. Phạm Quỳnh Mai & ThS. Nguyễn Vũ Minh)

POA.HS: Nguyên lý kế toán High Speed (5.0 IELTS trở lên) (Khai giảng 28/10, TS. Ngô Như Vinh)

THUD: Tin học ứng dụng (Khai giảng Lớp 1: 23/10, Lớp 2&3: 24/10 PGS.TS. Trần Thị Song Minh)

E1.1: Beginner & Elementary         Oxford English UK

E1.2: Beginner & Elementary         Oxford English UK (Khai giảng từ 19/10)

E1.3: Beginner & Elementary         Oxford English UK (Khai giảng từ 19/10)

E1.4: Beginner & Elementary         Oxford English UK (Khai giảng từ 19/10)

E1.5: Beginner & Elementary         Oxford English UK (Khai giảng từ 19/10)

E2.1: Pre-Inter                                  Oxford English UK (Khai giảng từ 19/10)

E2.2: Pre-Inter                                  Oxford English UK (Khai giảng từ 19/10)

E3.1: Inter                                         Oxford English UK (Khai giảng từ 19/10)

E6.1: Ielts inter                                 Oxford English UK

***Note: Các lớp tiếng anh ca đầu buổi sáng từ 8h00-10h00, ca 2 từ 10h15-12h15. Riêng lớp E6.1 học ca đầu từ 8h30-11h00, ca 2 từ 10h00-12h30

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print