Danh sách sinh viên ACCO2031 POAHS.5 Gen5

 

Môn học: Principles of Accounting   Start: 28/10/2020
Mã số môn học: ACCO2031   Test 1: 11/12/2020
Năm học: 2020-2021 (HK1)   Groupwork
Khóa: DDP 05   Finish: 15/01/2021
Số lớp tín chỉ: 1 Giảng viên:  Final Exam: 22/01/2021
Lớp tín chỉ: POAHS.5 TS. Ngô Như Vinh T4 (7h00-9h30)
      T6 (7h15-10h45)
Sĩ số SV: 30
No. Lớp tín chỉ IIFE ID Full Name Chức vụ trong
Lớp tín chỉ
Email
1 POAHS DDP0501001 PHÙNG PHƯƠNG NHUNG Lớp phó P.P.NhungD5@iife.edu.vn
2 POAHS DDP0501002 VŨ THỊ NGÂN HÀ   V.T.NganHaD5@iife.edu.vn
3 POAHS DDP0501003 VÕ XUÂN TRƯỜNG GIANG   V.X.TruongGiangD5@iife.edu.vn
4 POAHS DDP0501004 BÙI HOÀNG LONG SƠN   B.H.LongSonD5@iife.edu.vn
5 POAHS DDP0501005 NGUYỄN TẤN GIA KHÁNH   N.T.GiaKhanhD5@iife.edu.vn
6 POAHS DDP0501006 NGUYỄN MINH THU   N.M.ThuD5@iife.edu.vn
7 POAHS DDP0501007 NGUYỄN QUANG HIỂN   N.Q.HienD5@iife.edu.vn
8 POAHS DDP0501008 VŨ MINH QUANG   V.M.QuangD5@iife.edu.vn
9 POAHS DDP0501009 NGUYỄN NGỌC TOÀN THẮNG   N.N.ToanThangD5@iife.edu.vn
10 POAHS DDP0501010 NGUYỄN TRANG ANH   N.TrangAnhD5@iife.edu.vn
11 POAHS DDP0501011 ĐỖ SƠN TÙNG   D.S.TungD5@iife.edu.vn
12 POAHS DDP0501012 PHẠM KHÁNH LINH   P.K.LinhD5@iife.edu.vn
13 POAHS DDP0501013 TRẦN NGỌC LINH   T.N.LinhD5@iife.edu.vn
14 POAHS DDP0501014 NGUYỄN THÀNH LONG   N.T.LongD5@iife.edu.vn
15 POAHS DDP0501015 NGUYỄN DUY MINH   N.D.MinhD5@iife.edu.vn
16 POAHS DDP0501016 DƯƠNG DUY KHÁNH Lớp trưởng D.D.KhanhD5@iife.edu.vn
17 POAHS DDP0501017 NGUYỄN ĐỨC THANH   N.D.ThanhD5@iife.edu.vn
18 POAHS DDP0501018 TRẦN PHƯƠNG LINH   T.P.LinhD5@iife.edu.vn
19 POAHS DDP0501019 HOÀNG TUẤN SƠN   H.T.SonD5@iife.edu.vn
20 POAHS DDP0501020 LÊ VIỆT ĐỨC   L.V.DucD5@iife.edu.vn
21 POAHS DDP0501021 ĐINH MINH HẠNH   D.M.HanhD5@iife.edu.vn
22 POAHS DDP0501022 NGUYỄN HẢI ANH   N.HaiAnhD5@iife.edu.vn
23 POAHS DDP0501023 NGUYỄN HOÀNG ANH   N.HoangAnhD5@iife.edu.vn
24 POAHS DDP0501024 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH   N.T.MyHanhD5@iife.edu.vn
25 POAHS DDP0501025 HUỲNH MẠNH KHANG   H.M.KhangD5@iife.edu.vn
26 POAHS DDP0501026 NGÔ XUÂN HƯƠNG VY   N.X.HuongVyD5@iife.edu.vn
27 POAHS DDP0501027 TRẦN MẠNH TIẾN   T.M.TienD5@iife.edu.vn
28 POAHS DDP0501028 NGUYỄN THÀNH TRUNG   N.T.TrungD5@iife.edu.vn
29 POAHS DDP0501029 NGUYỄN VŨ KIỀU TRANG   N.V.KieuTrangD5@iife.edu.vn
30 POAHS DDP0501030 VƯƠNG TUẤN KIỆT   V.T.KietD5@iife.edu.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print