TB v/v điều chỉnh lịch thi, hình thức tổ chức thi HK2 (2020-2021) chương trình DDP

Số: 34 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến nhanh và hết sức phức tạp; thực hiện Công điện 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; kỳ thi học kỳ II năm học 2020-2021 chương trình DDP được điều chỉnh cả về lịch thi và hình thức tổ chức thi như sau:

  1. Hoãn toàn bộ các môn thi POA (ACCO2031), QUAN2022, FA1 (ACCO3032) theo lịch thi đã thông báo tại Thông báo số 32/TB-VĐTQT ngày 10/7/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ II (2020-2021) cho đến khi có thông báo mới.
  2. Chuyển hình thức thi trên lớp thành thi tại nhà đối với các bài thi và kiểm tra các môn: AFA (ACCO1115); A&A (ACCO1152) Exam 1; A&A (ACCO1152) Exam 2; FINA1027 Test; FINA1027 Exam và AMA (ACCO1114).

Yêu cầu sinh viên:

  • Đọc kỹ Quyết định số 58/QĐ-VĐTQT ngày 21/6/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.
  • Mọi trường hợp để xảy ra sự cố về ánh sáng, tiếng ồn, nguồn điện, kết nối internet hoặc mọi biểu hiện vi phạm các quy định của Quyết định số 58/QĐ-VĐTQT, dù cố tình hay vô ý, thì bài thi lập tức bị hủy.
  1. Điều chỉnh lịch thi tại nhà cụ thể từng môn nêu tại Điểm 2 (nêu trên) thay thế lịch thi trên lớp tại Thông báo số 31/TB-VĐTQT ngày 10/7/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế như bảng sau:
TTNgày thiGiờ làm bài thiMôn thiGhi chú
1Thứ Hai 26/7/202115h00-18h00ACCO1115 – AFA ExamThi tại nhà. Thi lại (9 sinh viên)
2Thứ Ba 27/7/202115h00-18h00ACCO1152 – A&A Exam 1Thi tại nhà. Thi lại (30 sinh viên)
3Thứ Năm 29/7/202115h00-18h00ACCO1152 – A&A Exam 2 Thi tại nhà. Thi lần đầu (29 sinh viên) và thi lại (7 sinh viên)
4Thứ Hai 02/8/202115h00-17h00FINA1027 – TestThi tại nhà. Thi lại (15 sinh viên)
5Thứ Ba 03/8/202115h00-18h00FINA1027 – ExamThi tại nhà. Thi lần đầu (29 sinh viên lớp 3) và thi lại (4 sinh viên)
6Thứ Năm 05/8/202115h00-18h00ACCO1114 – AMA Exam Thi tại nhà. Thi lần đầu (29 sinh viên lớp 3) và thi lại (9 sinh viên).

Yêu cầu sinh viên có mặt trước 30 phút (từ 14h30 các ngày thi) để làm các thủ tục kiểm tra điều kiện phòng thi.

  1. Tất cả sinh viên tham dự kỳ thi tháng 7/2021 này theo hình thức thi tại nhà, bao gồm cả thi lần đầu và thi lại, đều phải đăng ký tham dự kỳ thi với Phòng Đào tạo, Viện ĐTQT bằng cách gửi email về địa chỉ V.T.Lam@iife.edu.vn

Nội dung đăng ký ghi rõ:

  • Họ và tên:
  • ID:
  • Môn đăng ký thi:
  • Ngày/giờ thi:

Thời hạn đăng ký thi tại nhà: trước 17h00 ngày 23/7/2021.

Các trường hợp thi lần đầu không phải nộp lệ phí thi.

Các trường hợp thi lại nộp lệ phí thi lại 500.000 đồng/môn/sinh viên.

Các trường hợp không đăng ký thi tại nhà đợt này sẽ được thi hoặc thi lại vào kỳ thi tiếp theo theo Lịch thi của trường ĐH Greenwich (dự kiến tháng 1/2022).

Vì quyền lợi của chính bản thân mình, đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ, hiểu đúng và nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print