TB v/v Lịch thi học kỳ II (2020-2021) và đăng ký hình thức thi

Số: 28 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Theo kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021, lịch thi Học kỳ 2 đã thông báo và tình hình Covid-19 hiện nay, Viện ĐTQT thông báo lịch thi của từng hình thức thi như sau:

TT

Môn thi

Lịch thi trực tiếp

Lịch thi tại nhà

1.

MA2 (DDP03)

13h30-16h30

Thứ Năm 01/07/2021

8h30-11h30

Thứ Sáu 02/7/2021

2.

TTTC,CC,ĐC (DDP04)

13h30-16h30

Thứ Sáu 02/7/2021

8h30-11h30

Thứ Bảy 03/7/2021

3.

CFAV (DDP03)

13h30-16h30

Thứ Hai 05/07/2021

13h30-16h30

Thứ Ba 06/7/2021

4.

FA2.HS (DDP04)

13h30-16h30

Thứ Tư 07/7/2021

13h30-16h30

Thứ Năm 08/7/2021

5.

MATH (DDP04)

13h30-16h30

Thứ Sáu 09/7/2021

8h30-11h30

Thứ Bảy 10/7/2021

6.

MA1 (DDP04)

8h30-11h30

Thứ Hai 12/7/2021

8h30-11h30

Thứ Ba 13/7/2021

7.

CF (DDP03)

8h30-11h30

Thứ Tư 14/7/2021

8h30-11h30

Thứ Năm 15/7/2021

8.

POA (DDP05)

13h30-16h30

Thứ Hai 19/7/2021

13h30-16h30

Thứ Ba 20/7/2021

9.

QUAN (DDP05)

13h30-16h30

Thứ Tư 21/7/2021

13h30-16h30

Thứ Năm 22/7/2021

10. 

FA1 (DDP04-05)

13h30-16h30

Thứ Sáu 23/7/2021

13h30-16h30

Thứ Bảy 24/7/2021

Đề nghị sinh viên:

  • Nghiên cứu nội dung Quyết định số 58/QĐ-VĐTQT ngày 21/6/2021 của Viện trưởng Viện ĐTQT về việc ban hành Quy định tổ chức phòng thi tại nhà và tự chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn phòng thi, phương tiện tổ chức thi nếu đăng ký thi tại nhà.
  • Sinh viên đăng ký thi tại nhà bằng cách gửi email đến địa chỉ N.V.Giang@iife.edu.vn trước 17h00 Thứ Sáu ngày 25/6/2021. Nội dung đăng ký gồm:
    • Subject: Đăng ký hình thức thi tại nhà
    • Họ tên sinh viên:
    • Mã sinh viên:
    • Điện thoại liên hệ:

Các trường hợp không gửi mail đăng ký thi tại nhà đúng thời hạn trên sẽ được xác định là thi trực tiếp tại trường, tại giảng đường số 19 ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội.

Sinh viên tham dự kỳ thi trực tiếp có trách nhiệm chấp hành các quy định của Viện về phòng, chống dịch Covid-19./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print