Thông báo v/v: Lịch thi cuối kỳ II năm học 2021-2022

Viện ĐTQT thông báo lịch thi cuối kỳ các khóa như sau:

Môn thiNgày thiGiờ thiHình thức thi
KTCT (DDP06)Thứ Ba 10/5/20229h00-11h00Trực tiếp tại giảng đường
CNXHKH (DDP06)Thứ Tư 18/5/202214h00-16h00Trực tiếp tại giảng đường
MA2 (DDP04)Thứ Ba 24/5/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
FA2 (DDP04, DDP05)Thứ Hai 30/5/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
FA1 (DDP05, DDP06)Thứ Năm 02/6/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đường
CF (DDP04)Thứ Sáu 03/6/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
MA1 (DDP05)Thứ Hai 06/6/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
POA (DDP06)Thứ Tư 08/6/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
CFAV (DDP04)Thứ Năm 09/6/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đường
ECON (DDP06)Thứ Hai 13/6/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
QUAN (DDP06)Thứ Năm 16/6/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
TTTC (DDP05)Thứ Sáu 17/6/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đường
MATH (DDP05)Thứ Hai 20/6/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đường

Lịch thi tháng 5/2022 các môn học năm 4 với trường ĐH ĐH Greenwich như sau:

Môn thiNgày thiGiờ thiHình thức thi
  (Giờ Việt Nam) 
ACCO 1114 EXAMThứ Sáu 06/05/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
FINA1027 EXAM 1Thứ Hai 09/05/202214h00-15h30Trực tiếp tại giảng đường
FINA1027 EXAM 2Thứ Ba 10/05/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
ACCO1115 EXAMThứ Tư 11/05/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
ACCO1152 EXAM 2Thứ Sáu 13/05/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường
ACCO1152 EXAM 1Thứ ba 17/05/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đường

Đề nghị sinh viên vào phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục trước khi thi.

Trân trọng./.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           
      
Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print