Viện ĐTQT

Học viện Tài Chính

Viện ĐTQT

QĐ về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Số: 58/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chínhVIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ …

QĐ về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Read More »

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn POA

Số: 27 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học ACCO2031 – Principles of Accounting (POA), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như sau: Hình thức kiểm tra giữa kỳ: …

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn POA Read More »

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn FA1

Số: 26 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học ACCO3032 – Financial Accounting 1 (FA1), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như sau: Hình thức kiểm tra giữa kỳ: …

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn FA1 Read More »

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn CF

Số: 25 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các nghĩa vụ môn học đối với 02 bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học FINA4044 – Corporate Finance (CF), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như …

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn CF Read More »

TB v/v Tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến

Số: 21 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021 Viện ĐTQT thông báo kéo dài thời gian học trực tuyến đối với sinh viên chương trình Mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) như sau: Tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến trong thời gian từ Thứ Hai 17/5 đến hết …

TB v/v Tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến Read More »

TB v/v Kết quả bảo vệ Báo cáo thực tập – Định hướng Luận văn tốt nghiệp

Số: 24/TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021 Sau khi Hội đồng bảo vệ báo cáo thực tập (BCTT) họp và thống nhất các nội dung đã kết luận trong buổi bảo vệ, Viện ĐTQT thông báo kết quả chấm điểm của Hội đồng như sau: Các trường hợp đã hoàn thành học phần …

TB v/v Kết quả bảo vệ Báo cáo thực tập – Định hướng Luận văn tốt nghiệp Read More »

QĐ v/v Sửa đổi, bổ sung quy định về việc học, xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm học phần tiếng Anh của chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Số: 48/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2021 VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính; Căn cứ Quyết định 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám đốc Học …

QĐ v/v Sửa đổi, bổ sung quy định về việc học, xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm học phần tiếng Anh của chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Read More »

QĐ v/v: Ban hành quy định học tập môn Tiếng Anh thuộc chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Số: 5A /QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021 VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế thuộc Học viện Tài chính; Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám …

QĐ v/v: Ban hành quy định học tập môn Tiếng Anh thuộc chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Read More »

QĐ v/v: Ban hành quy chế Luận văn tốt nghiệp cho chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) liên kết với đại học Greenwich (Vương quốc Anh)

  Số: 86 /QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019 VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế thuộc Học viện Tài chính; Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-HVTC …

QĐ v/v: Ban hành quy chế Luận văn tốt nghiệp cho chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) liên kết với đại học Greenwich (Vương quốc Anh) Read More »