Viện ĐTQT

Học viện Tài Chính

Viện ĐTQT

QĐ v/v ban hành quy định bổ sung liên quan đến phòng, tránh Covid 19 khi tổ chức thi và kiểm tra tại giảng đường

Số: 70/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định bổ sung liên quan đến phòng, tránh Covid 19 khi tổ chức thi và kiểm tra tại giảng đường VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài …

QĐ v/v ban hành quy định bổ sung liên quan đến phòng, tránh Covid 19 khi tổ chức thi và kiểm tra tại giảng đường Read More »

TB v/v điều chỉnh Lịch thi học kỳ II (2020-2021)

Số: 32 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021 Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và không làm ảnh hưởng lịch thi học kỳ II (2020-2021) các Khóa Chương trình DDP, Viện ĐTQT thông báo điều chỉnh lịch thi các môn học như sau: TT Môn thi Lịch thi trực …

TB v/v điều chỉnh Lịch thi học kỳ II (2020-2021) Read More »

TB v/v danh sách thi lại, kỳ thi tháng 7/2021

Số: 31 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021 Căn cứ tình hình và kết quả thi các môn năm thứ 4 của sinh viên DDP; Sau khi trao đổi với Trường Đại học Greenwich; Trong khi chờ kết luận chính thức của Hội đồng PAB (Greenwich); nhằm tạo điều kiện cho sinh …

TB v/v danh sách thi lại, kỳ thi tháng 7/2021 Read More »

TB v/v Lịch thi tháng 7/2021 các môn thi trường Greenwich DDP và MSC

Số: 30 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2021 Viện ĐTQT thông báo lịch thi, hình thức thi chính thức cho DDP và MSC, học kỳ II năm học 2020-2021 – Kỳ thi tháng 7/2021 như sau: STT Môn thi Thời gian (Giờ Việt Nam) Thời gian (Giờ UK) Hình thức thi Phòng …

TB v/v Lịch thi tháng 7/2021 các môn thi trường Greenwich DDP và MSC Read More »

TB v/v Lịch thi học kỳ II (2020-2021) và đăng ký hình thức thi

Số: 28 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Theo kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021, lịch thi Học kỳ 2 đã thông báo và tình hình Covid-19 hiện nay, Viện ĐTQT thông báo lịch thi của từng hình thức thi như sau: TT Môn thi Lịch thi trực tiếp Lịch thi …

TB v/v Lịch thi học kỳ II (2020-2021) và đăng ký hình thức thi Read More »

QĐ về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Số: 58/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chínhVIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ …

QĐ về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Read More »

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn POA

Số: 27 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học ACCO2031 – Principles of Accounting (POA), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như sau: Hình thức kiểm tra giữa kỳ: …

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn POA Read More »

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn FA1

Số: 26 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học ACCO3032 – Financial Accounting 1 (FA1), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như sau: Hình thức kiểm tra giữa kỳ: …

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn FA1 Read More »

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn CF

Số: 25 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các nghĩa vụ môn học đối với 02 bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học FINA4044 – Corporate Finance (CF), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như …

TB v/v: Lịch kiểm tra vấn đáp – Hướng dẫn trình tự thi môn CF Read More »

TB v/v Tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến

Số: 21 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021 Viện ĐTQT thông báo kéo dài thời gian học trực tuyến đối với sinh viên chương trình Mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) như sau: Tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến trong thời gian từ Thứ Hai 17/5 đến hết …

TB v/v Tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến Read More »