Thông báo

TB v/v mở lớp học lại Ielts Foundation cho Gen 4

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh không bị chậm tiến độ tham gia học tại Viện và đạt chứng chỉ Ielts 6.0 vào cuối năm 2, Viện đã mở lớp học lại cho các em sinh viên gen 4 không qua kỳ thi Final Exam vào ngày 29 tháng 03 năm 2021 nhưng …

TB v/v mở lớp học lại Ielts Foundation cho Gen 4 Read More »

TB v/v thời hạn, cách thức triển khai môn SFM (External Report)

  Số: 10 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021 Với mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai môn học và các yêu cầu của giảng viên đối với thái độ học tập của sinh viên, nhằm giúp nâng cao chất lượng của bài External Report, sau khi thống nhất với …

TB v/v thời hạn, cách thức triển khai môn SFM (External Report) Read More »

TB v/v Lịch nộp bài, Test, Exam các lớp tín chỉ 0203

Số: 06 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021 Viện ĐTQT thông báo các thời hạn nộp bài, Test, Exam cho các lớp tín chỉ 0203 (29 sinh viên được bổ sung vào học năm cuối) như sau: NO COURSE ASSESSMENTS STUDENT DEADLINE 1 ACCO1115 – Advanced Financial Accounting Essay – 40%Exam – …

TB v/v Lịch nộp bài, Test, Exam các lớp tín chỉ 0203 Read More »

TB v/v thời hạn nộp báo cáo SFM

Số: 04 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021 Theo đề nghị của giảng viên phụ trách môn học, để đảm bảo yêu cầu chất lượng cho các báo cáo (internal và external report) nộp lên hệ thống Moodle trước khi chấm điểm lần cuối, Viện ĐTQT yêu cầu sinh viên nộp bài …

TB v/v thời hạn nộp báo cáo SFM Read More »

TB v/v quay trở lại trường học và quy định phòng chống dịch Covid-19

Số: 05 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021 Căn cứ Công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viện ĐTQT thông …

TB v/v quay trở lại trường học và quy định phòng chống dịch Covid-19 Read More »

QĐ v/v ban hành Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế)

Số: 15/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; …

QĐ v/v ban hành Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) Read More »

Quyết định về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chương trình LKĐT tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ   Số:    03   /QĐ-VĐTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày   26    tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các …

Quyết định về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chương trình LKĐT tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Read More »

Thông báo V/v lịch thi cuối kỳ, thi lại DDP

Viện ĐTQT thông báo lịch thi cuối kỳ, thi lại học kỳ I năm học 2020-2021 như sau: 1. Lịch thi cuối kỳ: Giờ thi Ngày thi Môn thi Phòng thi 08h30-11h30 Thứ Tư 10/03/2021: Final Exam Kinh tế học- DDP05 501-502-302-601-602 2. Lịch thi lại: Giờ thi Ngày thi Môn thi Phòng thi 13h30-16h30 …

Thông báo V/v lịch thi cuối kỳ, thi lại DDP Read More »

Thông báo v/v Tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 336/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Viện ĐTQT thông báo biện pháp triển khai đối với sinh viên theo học chương trình LKĐT mỗi bên cấp …

Thông báo v/v Tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Read More »