Thông báo

QĐ v/v ban hành Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế)

Số: 15/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; …

QĐ v/v ban hành Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) Read More »

Quyết định về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chương trình LKĐT tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ   Số:    03   /QĐ-VĐTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày   26    tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các …

Quyết định về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chương trình LKĐT tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính Read More »

Thông báo V/v lịch thi cuối kỳ, thi lại DDP

Viện ĐTQT thông báo lịch thi cuối kỳ, thi lại học kỳ I năm học 2020-2021 như sau: 1. Lịch thi cuối kỳ: Giờ thi Ngày thi Môn thi Phòng thi 08h30-11h30 Thứ Tư 10/03/2021: Final Exam Kinh tế học- DDP05 501-502-302-601-602 2. Lịch thi lại: Giờ thi Ngày thi Môn thi Phòng thi 13h30-16h30 …

Thông báo V/v lịch thi cuối kỳ, thi lại DDP Read More »

Thông báo v/v Tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 336/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Viện ĐTQT thông báo biện pháp triển khai đối với sinh viên theo học chương trình LKĐT mỗi bên cấp …

Thông báo v/v Tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Read More »

Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 12, Liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Greenwich, Vương quốc Anh

Học viện tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich – Vương quốc Anh như sau: Tên chương trình: Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance and Investment) cấp phép …

Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 12, Liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Greenwich, Vương quốc Anh Read More »

Thông báo lịch nghỉ lễ năm 2021

TẾT DƯƠNG LỊCH: Tất cả các lớp nghỉ 03 ngày, Thứ Sáu 01/01 đến hết Chủ nhật 03/01/2021 TẾT ÂM LỊCH: DDP: Nghỉ từ Chủ nhật 07/02/2021 (tức 26/12 âm lịch) đến hết ngày Chủ nhật 21/02/2021 (tức 10/01 âm lịch) MSc: Nghỉ từ Thứ Bảy 06/02/2021 (tức 25/12 âm lịch) đến hết ngày Chủ …

Thông báo lịch nghỉ lễ năm 2021 Read More »