TB v/v lịch thi tháng 1/2022 chương trình MSC năm học 2021-2022

Viện ĐTQT và trường ĐH Greenwich thông báo lịch thi tháng 1/2022 chương trình MSC như sau:

Môn thiNgày thiGiờ thi (Giờ Anh Quốc)Giờ thi (Giờ Việt Nam)Hình thức thiGhi chú
FINA1086 EXAMThứ Hai 10/01/202211h30-14h3018h30-21h30Trực tuyến, làm trên giấyMSC12
FINA1121 EXAM Thứ Ba 11/01/202211h30-14h3018h30-21h30Trực tuyến, làm trên giấyMSC12
FINA1082 EXAM Thứ Tư 12/01/202211h30-14h3018h30-21h30Trực tuyến, làm trên giấyMSC12 RESIT, MSC13

Đề nghị sinh viên:

Trân trọng./.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           

Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print